Kategória: Egypercesek

220. Hála az Úrnak, köszönet szeretett testvéreimnek Krisztusban! (Záró egyperces)

220. Hála az Úrnak, köszönet szeretett testvéreimnek Krisztusban! „Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

219. Úgy szeressük Istent, ahogy Ő kívánja!

219. Úgy szeressük Istent, ahogy Ő kívánja! „Tanuljunk meg tehát bölcsen gondolkodni, és tanuljuk meg Krisztust úgy tisztelni, ahogyan kívánja. Mert ha már tiszteljük őt, akkor az a tiszteletadás a
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

218. Szeressük az Isten parancsait!

218. Szeressük az Isten parancsait! „Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

217. Az Úr választ és küld minket

217. Az Úr választ és küld minket „Törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botlotok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

216. Tudunk vizen járni? Járjunk vizen Jézussal!

216. Tudunk vizen járni? Járjunk vizen Jézussal! „A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. De Jézus azonnal megszólította őket: „Bátorság! Én
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

215. Nyár elején

215. Nyár elején „Tested és véred áldott tápláléka megújít minket, Urunk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. !” (Évközi 12. vasárnapi
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

214. Jézus Szíve főűnnepén

214. Jézus Szíve főűnnepén „Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett Fiad Szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jótéteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett Fiad Szívéből
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

213. Úrnapja 2023. 

213. Úrnapja 2023.  „Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük! ” (Napi
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

212. Szentháromság vasárnapja 2023.

212. Szentháromság vasárnapja 2023. „Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

211. Pünkösd 2023.

211. Pünkösd 2023. „A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments