213. Úrnapja 2023. 

„Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük! ” (Napi szentmise kollekta könyörgése)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! 

Krisztus Testének és Vérének főünnepe hitünk lényege, sziklaalapja – olyan ünnep, melyet csak az apostoli egyházak (katolikusok és ortodoxok) ünnepelnek, ahol a papság folytonosan visszvezethető az utolsó vacsorán történt oltáriszentség alapításig. Mi hisszük és vágyjuk Őt, a Megváltót, hogy beköltözzön szívünkbe, eggyé legyen velünk, hogy mi is eggyé lehessünk Ővele. „Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” (Jn 6,51)

Ő maga akarta és akarja, vágyja azt, hogy a szeretetben egyesüljön velünk, ahogy egy a Szentháromságban az Atyával és a Szentlélekkel (ezt ünnepeltük a múlt héten a Szentháromság vasárnapján). A szeretet egységre, közelségre, eggyé válásra törekszik. Ennek jele és egyben megvalósítója a szentáldozás, ami az oltárasztalon Isten szolgája közreműködésével, a felszentelt pap által átváltoztatott kenyér és bor magunkhoz vételével történik a szentmiseáldozat részekén.

Az agapé, a lakoma, a közös ünnep, a mennyből alászállott Élő Kenyér éltet és megszentel minket, erőt ad és küldetéstudatot, hogy másoknak is elmondjuk az örömhírt, hogy van remény, van el nem múló boldogság, van örök élet, ami nem szomorú, nincs benne fájdalom, szenvedés, halál, háborúság, amiben Isten minden mindenben velünk, a gonoszágnak pedig még az árnyéka sem érheti.

Karitász küldetésünk is ennek az örömhírnek a továbbadására, hirdetésére irányul, tanúságot tesz Isten szeretetéről. Az Úr kinyújtott karja mi magunk vagyunk, hogy az elesetteket felemeljük, a szomorúakat vigasztaljuk, a betegeket, szegényeket gondozzuk, látogassuk – az irgalmasság cselekedeteit vigyük végbe. Nem csak karitászosként feladatunk ez, minden hívő, minden jóakaratú ember természtes belső igénye, öröme is – mert mindezek a szeretet cselekedetei. Azé a szereteté, ami egyesít, az Isten szeretetéé, ami bennünk, az ő képmásában aktivizálódik.

„Az Úr napját szenteld meg!” – szól a Tízparancsolat (Törv 5,12), a mózesi törvény 3. parancsa. Ez az ószövetség ősi parancsa, ami nem csak a keresztényekre, zsidókra, hanem minden emberre vonatkozik. Úgy parancs, ahogy a többi kilenc is, nem tudunk ezek nélkül boldog, éltes életet élmi. Persze lehet, mert szabad akaratunk van, minden egyes ember azt tesz, amit akar, de nem válik minden a javára. Sem a saját, sem a mások javára. Isten végtelen szeretetének célja éppen az, hogy szeretetből ismerjük meg Őt, aki maga a Szeretet, ezáltal jussunk az igazság ismeretétére és az örök, boldog életre.

A Tízparancsolatot meg lehet szegni, de bizony a következményeit is el kell akkor szenvedni – ez az igazság törvénye. Erről szól az emberi történelem, ami az üdvösségtörténet részeként meghatározza a mi körülményeinket a világban, térben és időben egyaránt. Attól szenved a világ, benne mi magunk is, szeretteink is, hogy nem tartjuk be Isten parancsait – se mi magunk, se más. Pedig milyen szép lenne a világ bűn nélkül! A jó hír, az evangélium éppen az, hogy ez a világ létezik. Ez Isten országa, ami tökéletesen a Mennyben valósul meg számunkra, de már itt a földi életünkben is munkálhatjuk.

Isten akarata, hogy az Ő országa legyen itt és most mikozöttünk: „Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt lenn a földön is!” – a Miatyánk imádsága, amit leggyakrabban veszünk ajkunkra, éppen ezt mondatja velünk, tehát mi is ezt akarjuk valóban. Nem is lenne értelme mást akarni. Az imádáság így folytatódik: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” – ez a mindennapi kenyér pedig nem más, mint az Oltáriszentség, az Eucharisztia, Krisztus Teste, akit éppen Úrnapján ünneplünk. Adja meg nekünk a Mindenható, hogy örök életünk legyen Őbenne a Szent Teste és Vére vétele által!

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap, ahol a korábbi egypercesek is elérhatők: www.karitaszkp.hu

Categories: