217. Az Úr választ és küld minket

„Törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botlotok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak, Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába. (2 Pét 1,10-11)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Nagyboldogasszony ünnepe is, Szent István király ünnepe is rámutat arra, hogy azok lesznek boldogok, akik felismerik és tettekre váltják Isten akaratát. Erről szól Péter apotol leveléből a mottó és az evengélium (Mt 7,24-29) is Szent István király ünnepi szentmiséjén. A sziklára épített ház ellenáll a szélnek, áradásnak, az élet és a történelem viharainak.

A tetteink minősítenek minket, megmutatják hitünket, reményünket, szeretetünket. Ezek az ún. isteni erények, melyek összekapcsolnak Istennel és az Ő országával már itt a földi életben. Sőt, Isten országát építjük, ha kitartunk hűségesen a szertetben, ha tudunk áldozatot hozni, ha a mi belső reményünk motorként működteti lábunkat, karunkat, hogy vigyük a vigaszt, a jó hírt, hogy adjunk és szolgáljunk. A belső motorunk hajtóanyaga a Szentlélek maga, Aki az ajándékaival ad erőt, jókedvet, bölcsességet, okosságot, jámborságot, mindent, ami ahhoz kell, hogy valóban meg tudjuk pecsételni hitből fakadó tetteinkkel azt, hogy az Úr minket választott, hogy Ő küldött.

Jézus maga olvasta fel küldetésének szavait a názáreti zsinagógában, idézve Izajás prófétát: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” (Lk 4,18-20) Ahogy a Mennyei Atya küldte Jézust, úgy küldte Szent István királyt, Szent Adalbert és Szent Gellért püspököket, Szent Imre herceget, Szent László királyt, a magyar boldogokat és szenteket is, hogy tetteikkel, életükkel tanúságot tegyenek a Teremtőről, Megváltóról, az Igazságról és az Irgalomról.

És minket is küld. A szentmise záró áldása és a „küldetésetek van, menjetek békével” elbocsájtás feltankol a Szentlélek szeretetüzemanyagával és elindít minket, hogy tanúi legyünk Istennek, a Szeretetnek. Csodálatos érzés volt ezt idén is megtapasztalni az augusztus 20-i ünnepen a Szent István bazilikánál, vagy bárhol máshol, ahol mi hívek együtt voltunk, együtt ünenpeltünk. A körmenet a Szent Jobbal szintén hitvallás, tanúságtétel, a nagyszámú imádkozó résztvevő, Isten népe erőt adó és szeretetet sugárzó mindenki számára.

Ez a mi örömünk, ez a mi feladatunk, küldetésünk és ez a mi hivatásunk és ez a jövőnk záloga. Együtt ünnepelve Krisztusban az Egyházzal, magunkhoz véve a az Oltáriszentséget, megújítva nemzetünk felajánlását a Boldogságos Szűzanyának, Magyarország Patrónájának, mind-mind előrevetítik a megújulást, tanúságot tesznek a hit és a szeretet győzelméről.

Előttünk a jövő, éltet a biztos, sziklára épített remény, hogy Isten teljessé teszi mindazt a jót, amit megkezdett bennünk. Mi csak maradjunk békések, hűségesek, szeretetteljesek és találékonyak a segítő tevékenységekben!

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap, ahol a korábbi egypercesek is elérhetők: www.karitaszkp.hu

Categories: