212. Szentháromság vasárnapja 2023.

„Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szentháromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk!” (Napi szentmise kollekta könyörgése)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Az emberi család, Isten szándéka szerint a Szentháromság földi mása, tükörképe, ahol a Mennyei Atya képmása az édesapa, mint igazodási pont, családfenntartó, a Szentlélek képe az édesanya, aki a család lelkét, szépségét jeleníti meg feltétel nélküli szeretettel, a gyermek pedig a Fiú képmása, aki engedelmes és belenő ebbe a szereteterőtérbe, melyet a szülők a házasság szentségében megtapasztalnak. Fejlődik, bontakozik, kiárad a szeretet a környezetbe, a társadalomba, megszenteli azt, boldogságot, örömet áraszt, így tartva fenn a világot, munkálva a szeretet győzelmét, Isten országát.

A keresztény család belső szeretetegysége maga a boldogság, ezért az üdvösség előképe is. Emberi ésszel nem tudjuk felfogni Isten titkait, de akik boldog családban élnek, ahol a házastársak szeretik egymást és a gyermekeiket, ahol a testvérek békében élnek – azoknak nem nem kell magyarázni a megmagyarázhatatlant, mégis érzik, szívükbe fogadják a Szentháromságot. „Íme, milyen jó és milyen gyönyörűséges, ha békében együtt laknak a testvérek!” (Zsolt 133,1)

Ahogy a Szenthároság belső szereteterőtere, túlcsordulva a saját belső életén, indította el a teremtés művét – beleértve az ember teremtését Isten képmására –, úgy a szeretetben élő családok belső öröme is túlárad a lakás küszöbén, megszenteli a környezetét, az életet, a világot. Isten terve pedig éppen ez a családdal, velünk mindnyájukkal.

Nem csak a családban lehet megélni a Szentháromság belső szeretetegységét, hanem minden közösségben, ahol szeretet és béke honol. Hiszen, maga az Úr mondta, hogy „ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Ahol pedig Krisztus jelen van, ott béke, boldogság és üdvösség van – ahogy Zákeus házára is üdvösség köszöntött, amikor az Úr belépett oda (vö. Lk 19,1-10). Ha már Zákeus történetére utalok, azt is megmlítem, hogy Jézus maga mondta Zákeusnak, hogy az ő házában akar szállást venni. Zákeusnak ezt nem is kellett kérni. Az ő érdeme az volt, hogy akarta Jézust látni, még egy fára is felmászott emiatt, nem törödve a társadalmi rangjával (magasrangú vámtisztviselő volt).

Tehát az Úr mindannyiunk házába, lelkébe be akar költözni, ahogy a Jelenések könyve írja: „Íme, az ajtónál állok és kopogok. Ha valaki meghallja szavamat, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem.” (Jn 3,20) Csak rajtunk múlik, hogy beengedjük-e az Urat a lelkünkbe, az életünkbe. Milyen csodálatos, hogy a szentáldozásban szívünkbe fogadhatjuk és belsőleg átalakíthat minket! Olyan szeretet ég benne, a Szentlélek tüze, ami mindent megtisztít, kiéget belőlünk minden salakot, ami eltávolíthatna Tőle. Isten jelenléte maga a boldogság, az üdvösség. Nem kell ennél több, azomban ennél kevesebb nem elegendő számunkra.

Ahol ketten-hárman összegyűlnek az Úr nevében, ott jelen van Ő maga is. Ez történt a szombati lelkinapon is Tardoson. Hála és köszönet a szervezéséért, a lehetőségért az Esztergom-Bajóti Régiónak, Ferenczy Éva régióvezetőnek, Rendek Józsefné Aninak, a helyi karitász csoport vezetőjének, Szabó Zoltán plébános atyának, házigazdánknak, a részt vevő, koncelebráló atyáknak, az előadóknak, minden karitász tagnak, akik ott jelen voltunk.

Megtapasztaltuk a Szentháromság szeretetét egymás közösségében, a szentségimádásban, az előadásokban, a közös ebédben, a beszélgetésekben, a köszönetnyilvánításokban és a szentmisében. „Áldott legyen a Szentháromság, az osztatlan egység! Mondjunk hálát néki, mert irgalmasságot tett ő velünk (Éneklő Egyház 572. ének)

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap, ahol a korábbi egypercesek is elérhatők: www.karitaszkp.hu

Categories: