214. Jézus Szíve főűnnepén

„Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett Fiad Szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jótéteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett Fiad Szívéből elnyerjük bőven áradó kegyelmedet!” (Napi szentmise kollekta könyörgése)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Dogmatikus ünnep, Isten titkából tárja elénk az Egyház, Jézus kereszten átdöfött szívét. Az átszúrt szív, a szeretet szimbóluma. Régebben, több helyen lehetett látni falfirkákat, fa kérgébe bevésett átszúrt szívet, a szerelem jelét, mégha profán és nem izléses módon is. Mindenesetre, mindenkinek egyértelmű az, hogy a szív, emberségünket koncentráltan jelképező szerve. A szív, mely a szeretetért dobog és kész minden áldozatra. A szív, mely az ész és az érzelem központja, az élet motorja, mely lángol, ha szeret és jéggé fagy, megkeményedik, ha nem tud szeretni.

Jézus Szíve az Istenember legfőbb szerve: vétkeinkért engesztelő áldozat, gonoszságainkért megtört, lándzsával átdöfött szív, mindhalálig engedelmes szív. Jézus szerető szíve minden vigasztalás kútfeje, életünk és feltámadásunk. (vö. Jézus szíve litánia) Gondoljuk meg, hogy milyen csodálatos Isten szeretete az emberek iránt! Az áldozatkészség, a hűség mindhalálig, a kitartás mindvégig a szeretet megnyilvánulásai, bizonyítékai. Az eredménye, a jutalma pedig a feltámadás, az örök élet, a békesség, az engesztelés, a reménység és az öröm, gyönyörködés Istenben.

Erre a szívből fakadó szeretetre hív minket Jézus. A szeretet minden fáradság, szenvedés mellett is, sőt azok árán boldogság. A Boldogságos Szűz Mária boldog volt, mert Istenben élt – pedig szívét a fájdalom hét tőre átjárta (vö. Lk 2,35). Mi is kapjunk erőt, bátorságot a Szentlélek tüzétől, Jézus szíve kegyelmeiből! A szeretet kapacitása óriási, végtelen. Mi Jézus hívei a karitászban és mindenhol, ahol járunk, kelünk, tegyünk tanúságot erről a szeretetről! „Ahol a kincsed, ott szíved” (Mt 6,21) – mondja Jézus maga. A  mi kincsünk maga Isten, Jézus Krisztus, akiben örökre boldogan élhetünk.

Ezen héten volt Páduai Szent Antal emléknapja. Ideidézem ezt a legendás történetet vele, ami drasztikusan, ijesztően mutatja be, hogy ha földi kincseket kergetünk, elveszítjük az egyetlen örök kincset: Antal nem riadt vissza attól, hogy — ahol szükségesnek látta — kendőzetlenül kimondja az igazságot. Egy temetés alkalmával fölkérték, hogy mondjon beszédet egy gazdag emberről, akinek kapzsiságát és fösvénységét mindenki ismerte. Ellentétben azokkal a könnyelmű szónokokkal, akik az elhunytnak olyan erényeit szokták dicsérni, melyekkel az nem rendelkezett, Antal a Szentírás e helyéről beszélt: ,,Ahol a kincsed, ott van a szíved.” Befejezésül pedig ezt mondta: ,,Hogy pedig lássátok, hová juttatja az embert kapzsisága, tudjátok meg, hogy ez a halott a pokol tüzébe került, szívét pedig pénzes ládájában lehet megtalálni!” Mint mondják, a rokonok kinyitották a ládát, és abban a pénz alatt egy meleg, dobogó szívet találtak. (Padovai Szent Antal életőből – https://archiv.katolikus.hu/szentek/0613.html)

A földi kincsek csak eszközök az égi kincsek eléréséhez. De nem célok. A jótetteink, a vállalásaink, a karitász küldetésünk is az égi kincsek megszerzését szolgálja. Nem önmagában értékek a földi, az elmúló javak, sőt csak akkor értékek, ha azzal az örök javak szolgálatába állítjuk. Erről tegyünk tanúságot, amikor a magunk életét tervezzük, vezetjük, amikor mások javát szolgáljuk. Isten az örök jó, a szeretet az egyetlen örök és ebből adódóan az egyetlen értelmes cél – és ez maga az eszköz is a cél eléréséhez. „Minden elmúlik, de az szeretet és a művei megmaradnak” – rögzíti a II. Vatikáni Zsinat (Gaudium et spes dokumentum). Tehát keressük, érjük el az örök, a nem látható kincseket és használjuk ehhez a földi, látható kincseket Jézus Szíve segítségével!

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap, ahol a korábbi egypercesek is elérhatők: www.karitaszkp.hu

Categories: