Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ

1033 Budapest, Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)
Tel/fax.: 06 1 242-23-30

e-mail: lelkikozpont@karitaszkozpont.hu

A fenntartó neve: 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ     


A fenntartó címe:                                        

1071 Budapest, Damjanich utca 48.

A fenntartó telephelye:                               

1033 Budapest, Szentendrei út 69.-71.


A szolgáltató neve:                                      

Szent Erzsébet Karitász – Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ


A szolgáltató székhelye, az ellátottak számára nyitva álló helyiség: 

1033 Budapest, Szentendrei út 69.71.


Az ellátási területe:

Budapest Főváros közigazgatási területe

Szentendrei Járás

Esztergomi Járás


Elsődleges ellátási terület:                           

Budapest Főváros III. kerület közigazgatási területe


Ellátási forma:

szociális alapszolgáltatás


Ellátás típusa: 

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

A Szent Erzsébet Karitász Központ

A Szent Erzsébet Karitász Központ az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hivatalos segélyszervezete. Szociális-karitatív feladatai közé tartozik: téli krízistámogatás juttatása rászorulóknak, – élelmiszer, meleg ruhanemű, takaró – roma kisebbség támogatása, bútoradományok el-és kiszállítása saját gépjárművel, táborozási támogatás rászoruló gyerekek részére, valamint szenvedélybetegek közösségi ellátása Óbudán.

A Szent Erzsébet Karitász – Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ

Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központunk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ fenntartásában működik, Budapest, III. kerület Szentendrei út 69. -ben.

2006. január 1-től kaptunk működési engedélyt szenvedélybetegek közösségi ellátására.

2007. január 1-től Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata együttműködési szerződést kötött intézményükkel.

A közösségi ellátás célja, feladata

Az alkohol-, kábítószer-, gyógyszerfüggők, játékszenvedély-betegek, az addiktív problémával küzdők valamint hozzátartozóik ellátását végzi.

A közösségi ellátás célja azon szenvedélybetegek segítése, akik saját környezetükben élnek és megfelelő életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek, valamint azon szenvedélybetegek segítése, akik nem bentlakásos ellátásban, orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben részesülnek és önálló életvitelük fenntartásához, segítségre van szükségük.

A közösségi gondozás a szenvedélybetegeknek saját lakókörnyezetében nyújt komplex szolgáltatást. Mindennapi életvitelben, továbbá lehetőség szerint biztosítja meglévő képességeinek megtartását, fejlesztését.

A közösségi ellátás további célja a kliens igényeinek megfelelő életmódváltozás elindítása, és a klienst érintő pozitív folyamatok támogatása a helyi erőforrások bevonásával.

A közösségi ellátás szolgáltatásai, a szolgáltatásnyújtás módja, rendszeressége:

A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.

A közösségi ellátás szolgáltatásai, a szolgáltatásnyújtás módja:

a) tanácsadás,

b) esetkezelés,

c) készségfejlesztés,

d) gondozás és

e) megkeresés

szolgáltatási elemeket biztosít.

Ellátásban részesülők:

– szenvedélybetegek / addiktív problémával küzdők

–                                  hozzátartozók

–                                  munkahely

–                                  oktatási intézmények

–                                  civil társulások

–                                  együttműködés háziorvosokkal, kórházakkal, rehabilitációs intézményekkel.

A Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásához fordulókat felekezeti hovatartozás nélkül várjuk, a vallási elkötelezettség nem feltétele a szolgáltatások igénybevételének. A jelentkezés önkéntes, az ellátás térítésmentes.

A közösségi ellátás lehetővé teszi azt is, hogy először a szerhasználó hozzátartozója kérje ellátását és támogatását, ilyen esetekben a hozzátartozó mentális egészsége és pszichés és fizikai állapotának megőrzése kerül a segítői kapcsolat fókuszába. A hozzátartozón keresztül később a szerhasználó maga könnyebben bevonódhat, és kérheti a közösségi ellátás támogatását a felépülésben.

Az támogatási programunkat egészségfejlesztési szemlélettel, a családok széleskörű bevonásával, felépülés-központú szemléletben valósítjuk meg.

Programjaink megvalósulása során munkánk hatékony segítői, önkéntes segítőink, akik felépülő józan életet élő szenvedélybeteg emberek valamint hozzátartozóik közül kerülnek ki.

Célunk, az önbizalom erősítése, az önkifejezés elősegítése, a konfliktus feldolgozás segítése.

Programunk fő vonala „a felépülés- központú ellátás, aminek végső célja a kliens egészségi állapotának javítása, illetve helyreállítása, továbbá a társadalomba való minél teljesebb visszailleszkedése”. 

A közösségi ellátás, ellátottak számára nyitva álló helyiségének új címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 69.-71.

Elérhetőségei: Tel/Fax: 242-2330, E-mail: lelkikozpont@karitaszkozpont.hu

Nyitvatartási idő: hétfőtől – péntekig: 8-16 óra

A csoportfoglalkozások az adott napokon 16. – 17 vagy 18 órától kezdődnek.

A közösségi ellátás nyitva álló helyisége tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. A gépkocsival érkezők számára parkolási lehetőség biztosított.

A nyitva álló helyiség közvetlenül az utcáról nyílik. Mozgáskorlátozottak számára is biztosított a bejutás az épületbe rámpán keresztül

Új csoportok:

1., Mese történet csoport

2022. május 5-től indítottuk új csoportunkat. A mese egy kaland, rövid kitalált történet, szórakoztató, az életre alkalmazható tanulságot hordoz, irányít, sugall a hétköznapokban. Az akadályokra, mint megoldandó feladatokra tekint.

Optimista életszemléletet közvetít, csökkenti a hétköznapok okozta feszültséget. Mint prevenció a mentális zavarok megelőzésére, valamint a problémáink megoldásához vezetnek, útmutatóként működik, segít a közösségek építésében, önmegismerésében.

„A tudattalan állandóan tevékeny, és egyre újabb kombinációkat alkot anyagából, amelyek a jövő meghatározásához segítenek.” C.G. Jung

Csoportvezető: Keményfy-Nagy Gizella, terápiás munkatárs

A program két hetente szerdán másfél órában kerül megtartásra.

Helyszín: 1033 Budapest, Szentendrei út 69-71. Lelki Központban, földszinti helyiségek.

2., JÁTSZMA KONTROLL

2022. január 2-ától indítottunk új csoport, addiktológiai segítő beszélgetés, konzultáció pszichiáter vezetésével.

Dr. Takách Gáspár pszichiáter addiktólus és Pápai Mária Erzsébet vezeti a csoport.

„Lelkileg egészséges az, aki dolgozni és szeretni tud”

William Glasser kaliforniai pszichiáter G.L. Harringtonnal közösen fejlesztette ki a „realitás-játszma kontroll terápiát”, mely szerint humanisztikus szükségletünk, hogy felelősséget érezzünk mások iránt, elvárva azt, hogy ők is érezzék ugyanezt irántunk.

Szükségünk van a sikerélményre is, hogy munkánk során elismerjenek bennünket, és hogy mi is elismerjünk másokat.

Továbbá szükségünk van a szeretet szolgálatra, hogy önzetlenül, szelíden szeretni tudjunk, és minket is szeressenek.

A saját élményre épülő önismeret és készségfejlesztés segíti személyes kapcsolatainkban a kommunikáció hatékonyabb működését, ”életállapotunk kapcsolati és függőségi játszmáinak” megismerését és korrigálását, erősíti megküzdési stratégiánkat, az egészség testi, lelki és szellemi egységének helyreállítását.

Minden hónap első szerdáján 13 órától 16 óráig egyéni segítő beszélgetést, majd 16 órától 17.30-ig csoportos konzultációt tartunk a Szenvedélybeteg-segítő Lelkiközpontban 1033 Budapest, Szentendrei út 69.-71.

Várunk minden érdeklődőt.